Polityka prywatności - Agencja Interaktywna Matezun

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Dbając o bezpieczeństwo Twoich danych, stosujemy odpowiednie warunki techniczne, zapewniające ochronę przed udostępnieniem osobom nieupoważnionym oraz przetwarzaniem z naruszeniem przepisów prawa. Ta strona określa zasady przetwarzaniach danych osobowych użytkowników serwisu Matezun, zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami.


  • DEFINICJE

   1. ADMINISTRATOR – firma Matezun Mateusz Ferfecki z siedzibą w Krzeszowicach, przy ul. K. Wyki 4/2. NIP: 6793172577, REGON: 6793172577
   2. SERWIS – serwis internetowy działający pod adresem www.matezun.com
   3. UŻYTKOWNIK – osoba fizyczna, dla której ADMINISTRATOR świadczy usługi drogą elektroniczna za pośrednictwem SERWISU
   4. URZĄDZENIE – elektroniczne urządzenie wraz z oprogramowaniem, za pośrednictwem, którego UŻYTKOWNIK uzyskuje dostęp do SERWISU
   5. NEWSLETTER – usługa pozwalająca UŻYTKOWNIKOWI na otrzymywanie na adres e-mail bezpłatnych informacji wysyłanych przez ADMINISTRATORA
   6. FORMULARZ – umieszczony na stronie, umożliwia przesyłanie zapytań dotyczących świadczonych usług lub zapis na NEWSLETTER
   7. COOKIES – dane tekstowe gromadzone w formie plików zamieszczanych na URZĄDZENIU UŻYTKOWNIKA

 

  • POSTANOWIENIA OGÓLNE

   1. Korzystanie z SERWISU jest dobrowolne.
   2. Wykorzystanie jakiegokolwiek elementu znajdującego się z SERWISIE stanowi naruszenie prawa autorskiego.
   3. UŻYTKOWNIK zobowiązany jest do korzystania z SERWISU w sposób zgodny z prawem i etyką, mając na uwadze poszanowanie własności intelektualnej osób trzecich.
   4. Podczas wizyty UŻYTKOWNIKA na stronie zbierane są dane statystyczne: odwiedzane podstrony, terminy odwiedzin, ilość spędzanego czasu w serwisie, nazwa przeglądarki internetowej i systemu operacyjnego.
   5. Podstawą zbierania danych statystycznych jest uzasadniony interes ADMINISTRATORA polegający na rozwijaniu i ulepszaniu SERWISU.
   6. ADMINISTRATOR umożliwia korzystanie z bezpłatnie udostępnianych informacji w formie NEWSLETTERA, na który UŻYTKOWNIK może zapisać się wypełniając odpowiedni FORMULARZ w SERWISIE.
   7. UŻYTKOWNIK ma prawo do wypisania się z otrzymywania NEWSLETTERA w każdej chwili, korzystając z odpowiedniego odnośnika w wiadomości email.

 

  • DANE OSOBOWE

   1. ADMINISTRATOR dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą.
   2. UŻYTKOWNIK przesyła do ADMINISTRATORA za pomocą FORMULARZA dostępnego na stronie www.matezun.com/kontakt swoje dane takie jak: adres e-mail, numer telefonu, imię i nazwisko, adres strony internetowej, nazwę firmy, którą reprezentuje.
   3. UŻYTKOWNIK zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
   4. UŻYTKOWNIK ma prawo wglądu do swoich danych, ich uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania lub żądania ich usunięcia. Czynności te odbywają się na podstawie żądania UŻYTKOWNIKA, przesłanego na adres poczty elektronicznej kontakt@matezun.com.

 

  • PRZETWARZANIE DANYCH

   1. Dane osobowe ujawnione w FORMULARZU są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), po wyrażeniu przez użytkownika zgody na ich wykorzystanie i przetwarzanie poprzez zaznaczenie pola w FORMULARZU.
   2. ADMINISTRATOR przetwarza dane osobowe UŻYTKOWNIKÓW w celu kontaktowania się z nimi, przedstawiania oferty usług oraz marketingu.
   3. W przypadku wysłania danych do zapisu na NEWSLETTER, przetwarzany jest adres email UŻYTKOWNIKA podany w FORMULARZU.
   4. ADMINISTRATOR zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa nie przetwarza powierzonych danych osobowych w nieograniczonym okresie, a jedynie przez czas niezbędny do osiągnięcia określonych celów.
   5. ADMINISTRATOR przekazuje dane osobowe następującym firmom trzecim w celach analitycznych i statystycznych: 
      – Google Analytics – usługi analityczne, służące do śledzenia statystyk serwisu. Gromadzone dane są wykorzystywane do optymalizacji korzystania przez UŻYTKOWNIKA z serwisu. Usługodawcą Google Analytics jest Google Inc.
      – Facebook – Pixel Facebook pomagający w optymalizacji reklam i analizowaniu skuteczności kampanii reklamowych. Usługodawcą jest Facebook Ireland Ltd.
      – Hotjar – wtyczka ta jest narzędziem analitycznym, które zbiera informacje o aktywności użytkownika w serwisie w formie heatmapy i ścieżki użytkownika na stronie. Gromadzone dane są wykorzystywane do optymalizacji korzystania przez UŻYTKOWNIKA z serwisu. Usługodawcą wtyczki Hotjar jest Hotjar Ltd. Politykę Prywatności Hotjar można znaleźć pod adresem: https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy

   6. ADMINISTRATOR zapewnia, że podmioty wymienione w powyższym punkcie, także zobowiązane są do przestrzegania analogicznych do zawartych w tym dokumencie standardów prywatności.

 

  • PLIKI COOKIES

   1. Mechanizmy COOKIES nie pozwalają na pobierania jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z URZĄDZENIA UŻYTKOWNIKA.
   2. ADMINISTRATOR może przechowywać w plikach COOKIES informacje o preferencjach i ustawieniach użytkownika dotyczących SERWISU.
   3. ADMINISTRATOR wykorzystuje pliki COOKIES do zbierania i przetwarzania danych statystycznych takich jak np. statystyki odwiedzin. Dane te zbierane są w celu analizy i ulepszania SERWISU.
   4. UŻYTKOWNIK może w dowolnym momencie zmienić ustawienia dotyczące zapisywania, usuwania oraz dostępu do danych zapisanych plików COOKIES.
   5. UŻYTKOWNIK może w dowolnym momencie usunąć wszelkie zapisane do tej pory pliki COOKIES korzystając z narzędzi URZĄDZENIA UŻYTKOWNIKA za pośrednictwem którego UŻYTKOWNIK korzysta z usług SERWISU.
   6. Ograniczenie zapisu i dostępu do plików COOKIES na URZĄDZENIU UŻYTKOWNIKA może spowodować nieprawidłowe działanie niektórych funkcji SERWISU.
   7. ADMINISTRATOR nie ponosi żadnej odpowiedzialności za nieprawidłowo działające funkcje SERWISU w przypadku gdy UŻYTKOWNIK ograniczy w jakikolwiek sposób możliwość zapisywania i odczytu plików COOKIES.

 

 

 • POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  1. ADMINISTRATOR stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych w stosunku do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną.
  2. ADMINISTRATOR zabezpiecza dane przed udostępnieniem osobom nieupoważnionym i przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów.
  3. FORMULARZE w SERWISIE są zabezpieczone za pomocą mechanizmu reCaptcha v3 od Google zgodnie z Privacy Policy i Terms of Service.
  4. W przypadku zmian dotyczących ochrony danych osobowych ADMINISTRATOR zobowiązuje się do przestrzegania w niniejszej Polityce Prywatności ich nowego kształtu. Dotyczy to między innymi rozporządzenia RODO (GDPR).
  5. Wprowadzone zmiany w Polityce Prywatności zawsze będą publikowane na tej stronie.
  6. Wprowadzone zmiany wchodzą w życie w dniu publikacji Polityki Prywatności.
Nasza strona używa plików cookies w celu ulepszenia jej funkcjonalności. Korzystając z niej akceptujesz naszą
Politykę Prywatności   
ROZUMIEM