• Logo Foreigners – 1

  • Logo Foreigners – 2

Logo Foreigners Consulting

Wykorzystaliśmy globus jako symbol wszystkich krajów oraz narodowości, aby stworzyć logo przyciągające wszystkie osoby niebędące Polakami.


Ilość elementów
Styl
Treść
DamianLogo Foreigners Consulting